Influencers or Satellites – the persona is never alone

Articleed | | Personas (UK).

Personas are never alone in the world. They are surrounded by people who influence their decisions and jobs. I call these influencers for “satellites” as they float around the persona – it can be a parent who buys a mobile phone for a child, a teacher who decides to use an IT system in class, or a system manager who is responsible for a system is installed. The satellites should be described and play a role in the scenarios. The descriptions should not be as thorough as the personas descriptions and the satellites do not necessarily have a name, but they are important because of the function they possess – often as either helper or antagonist. 

In the redesign of Virk.dk, a website where companies report digitally to governmental bodies, we found a number of people who influenced the work of the ones doing the actual reporting, especially when it came to acquisition of a digital signature. We identified three satellites: the boss, the IT systems manager, and the person receiving the digital report. The three satellites where described in a brief form that lacked personal details, they had a name and a photo. The three satellites had very different influence on the four personas identified in the project.

Culture and Personas Perception

Articleed | | Personas (UK).

This experiment originates from a comment posted on the forum connected to Journal of the HCI Vistas. Here Dinesh Katre wrote; ‘I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are British personalities and I have not lived in Briton so long to understand these personalities as they are quite culture specific.’ (29-01-08). This made me wonder how personas descriptions are perceived and whether culture influences the perception.

Read the article here.

Oplæg om perception af personas

Articleed | | Personas (DK).

Oplægget omhandler en undersøgelse af følgende:
Vi bruger vores kulturelle baggrund og vores viden om andre mennesker til at forstå vores medmennesker. Hvad betyder det for personasbeskrivelser?
Undersøgelsens spørgsmål:

  • Hvordan spiller kulturen ind i fortolkningen af en personabeskrivelse?
  • Kan vi forstÃ¥ en personabeskrivelse fra en anden kultur?

world-usability-upload.pdf

An Empirical Study of the Inventive Aspects of Narrative Scenarios in IT Redesign

Articleed | | Scenarios (UK).

Written by:
Sabine Madsen, Department of Informatics, CBS, Howitzvej 60, 2000 Frederiksberg, Sma.inf@cbs.dk
Lene Nielsen, Snitker & Co., Bredgade 21B, 2160 Copenhagen K, ln@snitker.com

ABSTRACT
The purpose of this paper is to understand how and what types of innovation that occur when using the persona/narrative scenario method for IT redesign. The paper reports from a one-day workshop held as a part of a large project concerned with redesign of an e-report portal for Danish governmental bodies. The aim of the workshop was to generate narrative scenarios about the future use of e-reports based on already developed personas. The research shows that: a) innovation occurs as the conversation unfolds and that the unfolding conversation is structured by the participants’ focus on the persona, the scenario assignment, and existing IT oriented artifacts, b) barriers for innovation emerge in the form of the participants’ reliance on existing artifacts, lack of exploration of the obstacles the persona might encounter, and their problems capturing insights and ideas in writing, c) different approaches to scenario development generate different levels of abstraction and empathy and that these levels seem to relate to the types of innovation that occurs, i.e. IT design ideas and/or understanding of users. Based on the research findings, areas for future research are proposed.

Continue reading

Alle bruger personas

Articleed | | Personas (DK).

Her er et uddrag fra en artikel i Information om den danske stand på EXPO 2008.

“Hotdog fra grunden

I køkkenet på den danske stand var der svedagtig travlhed. Man havde ikke inviteret smarte kokkedrenge, men medlemmer af en fagforening med 8.000 medlemmer, Kost- og Ernæringsforbundet, et helt usædvanligt fagforeningsinitiativ. Konceptet er dansk hverdagsmad med henblik på alt fra børneinstitutioner og hospitaler til plejehjem og sportsfolk, så det kan blive mere spændende. Samtidig får medlemmerne nogle erfaringer, som de kan bruge i deres arbejde senere, en slags efteruddannelse.

Man opererer med fire ‘persona’, fiktive personer, fortæller Mary-Ann Sørensen, der er Mad- og MÃ¥ltidschef i Jammerbugt Kommune. Hugo pÃ¥ 80 vil helst have det hele serveret, mens andre gerne vil prøve noget nyt og derfor lærer at bygge deres egen kartoffelmad eller hotdog op fra grunden – ved hjælp af en ‘pixibog’ med transparente sider, der viser hvordan. En kok fra Madeleines Madteater er ogsÃ¥ inde over.”

Hele artiklen her: http://www.information.dk/161748

Hvordan skal oplysningerne vægtes i personasbeskrivelsen

Articleed | | Personas (DK).

Nu har jeg igen skulle arbejde med en række personas, hvor hovedparten af oplysningerne er definerede ud fra de forskellige persona’ers forhold til IT og hvor der næsten ingen oplysninger er om andre forhold, herunder domænet. Igen er oplevelsen at personas beskrivelserne er meget svære at anvende.

Disse personas beskrivelser indeholder oplysninger om demografi: alder, ægtestand, antal børn, oplysninger om arbejdsdag og arbejdsgang samt oplysninger om brug af og holdninger til IT. Men intet om forholdet til arbejdet, forholdet til arbejdspladsen, personligheds træk mm.
I det nye projekt vil vi gerne undersøge personaernes holdninger til kommunikation og kommunikationsgange, men da der ikke er nogle oplysninger om forhold til arbejdet og arbejdspladsen er det pludselig meget svært at sige noget andet end om forhold til IT. Det betyder at disse personas er meget lidt brugbare. PÃ¥ trods af, at vi er indenfor det samme domæne – arbejdsplads kommunikation.

Continue reading